Mindfulness in Drenthe

MBCT - MBSR - MBCL
Wil van den Berg - T 0522-724733
GZ-psycholoog BIG (69054110625), cat. 1 trainer, lid VMBN

Aandachttraining

Aandachttraining leert ons op een milde, open, accepterende manier opmerken wat we op het moment waarnemen: wat we horen, zien, denken, voelen, proeven en ruiken en of we dit nu prettig, minder prettig of neutraal vinden.

Oefenen in opmerkzaam zijn

Aanwezig in het hier en nu

Vrij van oordelen


  • werkt helend en bevrijdend;
  • biedt perspectief, evenwicht en veerkracht;
  • geeft verlichting van emoties als boosheid, verdriet en angst;
  • helpt ons openstellen voor wat we nog niet opgemerkt hebben in onze ervaring;.
  • is makkelijk te leren en het is tegelijk een daad van moed om opmerkzaam te zijn, te midden van de waan van de dag, ons lief en leed en onze angsten en die van anderen.


Effecten

Door in het hier en nu te leven zijn we ons bewust van wat doorgaans aan ons voorbijgaat, verbeteren we onze concentratie en brengen we onszelf tot rust.

We zijn ons bewust van onze gedachten als gedachten, van onze emoties als emoties en we zetten ze even opzij. Zo creëren we ruimte om pro­blemen op een andere manier te bezien en tot nieuwe inzichten te komen. Met vaak als resultaat dat de gebeurtenissen en de stemmingen en emoties die erbij horen, zachter worden, minder fel en pijnlijk, en uiteindelijk minder belangrijk. We verzachten onszelf en laten oude dingen los, omdat we leven in het hier en nu.  

Accepterende aandacht voor opgebouwde moeheid, onverwerkt verdriet, frustraties of spanningen werkt helend, ruimtescheppend en bevrijdend.

We gaan makkelijker om met vergankelijkheid, veranderlijkheid en onbeheersbaarheid.

We ontdekken wat we zelf kunnen doen om de kwaliteit van ons soms pijnlijke of hopeloos lijkende leven te verbeteren. De mogelijkheden tot verbetering of verruiming die er blijken te zijn geven nieuwe zin aan het bestaan.

In een moeilijke situatie komen we snel tot onszelf en leiden we onze adem, gevoelens en gedachten in goede banen. We bepalen vervolgens rustig op een nuchtere manier hoe we op de situatie reageren.

Voor wie?

Aandachtgerichte Stressreductie

Op Mindfulness geBaseerde Stressreductie (MBSR) is ontwikkeld voor mensen met stress- en burnoutklachten, met chronische pijn, mensen die veel piekeren, met slaap- of concentratieproblemen, mensen die ‘uitbehandeld’ zijn en voor wie niets meer lijkt te helpen. MBSR is bewezen effectief in stressreductie en omgang met pijn. Het traint de concentratie en helpt met zelfinzicht.

Daarnaast is MBSR helpend voor iedereen die wil werken aan rust, helderheid en stabiliteit door te leven met aandacht in het hier en nu. Met vriendelijke aandacht voor innerlijke en uiterlijke ervaringen leren we met het hoofd én met het hart te kijken.

Voor werkers in de gezondheidszorg en mantelzorgers relativeert en ondersteunt mindfulness ons empathisch vermogen. Balans en veerkracht in zorg én zelfzorg helpen om goed te kunnen blijven werken. 85% van de missers in de zorg is terug te voeren op gebrek aan opmerkzaamheid. Mindfulness kan het verschil maken.

Wanneer je je met een team aanmeldt dan is de training helemaal afgestemd op jullie situatie en proces. Alle thema's van de groepstraining komen ook hier aan bod. De data worden in overleg gepland.

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie

Op Mindfulness geBaseerde Cognitieve Therapie (MBCT) is ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met terugkerende (manische) depressies en angst. Na minstens drie depressieve episodes vergoedt de zorgverzekeraar deze training als onderdeel van therapie vanuit het basispakket. Informatie over therapie vindt u op www.voordeverandering.org. De kans op terugval neemt na de training af van 90% bij niets doen of 66% na een gebruikelijke behandeling naar 37% na een training MBCT. Mensen met drie of meer episodes hebben gewoonlijk -anders dan mensen met maximaal twee depressieve episodes- moeilijkheden in de jeugd ervaren, waarbij de eerste depressie al voeg in het leven optrad. Zowel wie zich op dit moment wel, als wie zich nu niet depressief voelt, heeft baat bij de oefeningen. We leren oefeningen die ons helpen anders om te gaan met gedachten en gevoelens.

Combinatietraining MBCT&MBSR

In de combinatietraining MBCT&MBSR oefenen deelnemers anders om te gaan met gedachten en gevoelens. Het MBCT- en het MBSR-programma zijn qua oefeningen vrijwel identiek. Het voornaamste verschil bestaat eruit dat mensen met een indicatie voor MBCT op depressie gerichte psycho-educatie krijgen en mensen met een indicatie voor MBSR algemene stresseducatie. Op de oefendag worden een paar uitstapjes gemaakt naar MBCL (mindfulness based compassionate living), ook wel bekend als de compassietraining.

Compassietraining (MBCL)

Voor wie gezond wil leren omgaan met pijn, stress of lijden op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. Wie al vertrouwd is met aandachttraining verdiept met dit programma de helende werking van mindfulness met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen.

De ongedwongen sfeer, de mildheid naar en acceptatie van wat is en hoe we zijn werken helend. We hebben doorgaans niet alleen last van de pijn, we lijden ook nog eens onder de weerstand ertegen. Zoals Jon Kabat-Zinn, de schrijver van het Mindfulness-programma, zegt: ‘Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel’.

Zomertraining MBSR&MBCT 2021: Woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur op 7, 14, 21 en 28 juli en 4, 11, 18 en 25 augustus en op zaterdag 14 augustus een oefendag in stilte van 10.00 tot 15.00 uur.

Herfst/wintertraining MBSR&MBCT 2021: Maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. Op 1, 8, 15, 22 en 29 november, 6 en 20 december en 3 januari. Op zaterdag 18 december een oefendag in stilte van 10.00 tot 15.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Winter/voorjaarstraining MBSR&MBCT 2022: Zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Inloop vanaf 9.15 uur. Op 12, 19, 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart (van 10.00 tot 15.00) en 2 april. Zaterdag 26 maart is een oefendag in stilte. Inloop vanaf 9.30 uur.

Voor alle trainingen geldt:

Investering: Gevraagd wordt om elke dag tijd (ca. een uur) te besteden aan oefeningen. De ervaring leert dat hierdoor de positieve effecten toenemen.

Hoe: De trainingen bestaan uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een oefendag in stilte. Zolang we te maken hebben met de coronaregels is het aantal deelnemers op Achter de Broeken maximaal 5 en we houden de regels in acht, dus we wassen onze handen bij binnenkomst met zeep, we houden anderhalve meter afstand en zeggen af bij koorts, hoesten of niezen. Wil je een groep aanmelden dan bepalen we in overleg de data.

Waar: Praktijk Voor de verandering..., Achter de Broeken 12, 7963 PP Ruinen. Parkeren bij nr. 12A, aan die kant van de boerderij is ook de ingang.

Aanmelden: via 0522-724733 of wilvandenberg@live.nl

Kosten: Als onderdeel van de therapie zijn er geen extra kosten verbonden aan de training. Volg je de training los van therapie dan bedragen de kosten € 495 inclusief oefenmateriaal. Vanwege de positieve effecten vergoeden soms verzekeraars, werkgevers of het UWV (een deel van) de kosten en kunnen mantelzorgers een beroep doen op de WMO-gelden van de gemeente.

Cat 1. trainer, lid VMBN: Wil van den Berg