Mindfulness in Drenthe

MBCT - MBSR - MBCL
Wil van den Berg - T 0522-724733
GZ-psycholoog BIG (69054110625), cat. 1 trainer, lid VMBN
www.voordeverandering.org

Aandachttrainingen en Mindfulnessretraite Zelfcompassie


Agenda herfst 2022

Herfsttraining MBCT 2022: Donderdagmiddag 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 en 15 december van 14.00 tot 16.30 uur. Met op zaterdag 3 december een oefendag in stilte van 10.00 tot 15.00 uur in Ruinen.

Herfsttraining MVMC 2022: Dinsdagavond 25 oktober en 1, 8, 15, 22, 29 november van 19.00 tot 21.30 uur in Ruinen.

Mindfulnessretraite Zelfcompassie: vrijdagavond 25 november 19.00 uur t/m zondagmiddag 27 november16.00 uur op Allardsoog[1].


Aandachttraining

leert ons op een milde, open, accepterende manier opmerken wat we op het moment waarnemen: wat we horen, zien, denken, voelen, proeven en ruiken en of we dit nu prettig, minder prettig of neutraal vinden.


Oefenen in opmerkzaam zijn

Aanwezig in het hier en nu

Vrij van oordelen


  • werkt helend en bevrijdend;
  • biedt perspectief, evenwicht en veerkracht;
  • geeft verlichting van emoties als boosheid, verdriet en angst;
  • helpt ons openstellen voor wat we nog niet opgemerkt hebben in onze ervaring;.
  • is makkelijk te leren en het is tegelijk een daad van moed om opmerkzaam te zijn, te midden van de waan van de dag, ons lief en leed en onze angsten en die van anderen.


Effecten

Door in het hier en nu te leven zijn we ons bewust van wat doorgaans aan ons voorbijgaat, verbeteren we onze concentratie en brengen we onszelf tot rust.

We zijn ons bewust van onze gedachten als gedachten, van onze emoties als emoties en we zetten ze even opzij. Zo creëren we ruimte om pro­blemen op een andere manier te bezien en tot nieuwe inzichten te komen. Met vaak als resultaat dat de gebeurtenissen en de stemmingen en emoties die erbij horen, zachter worden, minder fel en pijnlijk, en uiteindelijk minder belangrijk. We verzachten onszelf en laten oude dingen los, omdat we leven in het hier en nu.  

Accepterende aandacht voor opgebouwde moeheid, onverwerkt verdriet, frustraties of spanningen werkt helend, ruimtescheppend en bevrijdend.

We gaan makkelijker om met vergankelijkheid, veranderlijkheid en onbeheersbaarheid.

We ontdekken wat we zelf kunnen doen om de kwaliteit van ons soms pijnlijke of hopeloos lijkende leven te verbeteren. De mogelijkheden tot verbetering of verruiming die er blijken te zijn geven nieuwe zin aan het bestaan.

In een moeilijke situatie komen we snel tot onszelf en leiden we onze adem, gevoelens en gedachten in goede banen. We bepalen vervolgens rustig op een nuchtere manier hoe we op de situatie reageren.

Voor wie?

Aandachtgerichte Stressreductie

Voor mensen met stress- en burnoutklachten, met chronische pijn, mensen die veel piekeren, met slaap- of concentratieproblemen, mensen die ‘uitbehandeld’ zijn en voor wie niets meer lijkt te helpen is op Mindfulness geBaseerde Stressreductie (MBSR) ontwikkeld. MBSR is bewezen effectief in stressreductie en omgang met pijn. Het traint de concentratie en helpt met zelfinzicht.

Daarnaast is MBSR helpend voor iedereen die wil werken aan rust, helderheid en stabiliteit door te leven met aandacht in het hier en nu. Met vriendelijke aandacht voor innerlijke en uiterlijke ervaringen leren we met het hoofd én met het hart te kijken.

Voor werkers in de gezondheidszorg en mantelzorgers relativeert en ondersteunt mindfulness ons empathisch vermogen. Balans en veerkracht in zorg én zelfzorg helpen om goed te kunnen blijven werken. 85% van de missers in de zorg is terug te voeren op gebrek aan opmerkzaamheid. Mindfulness kan het verschil maken.

Wanneer je je met een team aanmeldt dan is de training helemaal afgestemd op jullie situatie en proces. Alle thema's van de groepstraining komen ook hier aan bod. De data worden in overleg gepland.

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie

Voor mensen die te maken hebben met terugkerende (manische) depressies en angst is op Mindfulness geBaseerde Cognitieve Therapie (MBCT) ontwikkeld. Na minstens drie depressieve episodes vergoedt de zorgverzekeraar deze training als onderdeel van therapie vanuit het basispakket. Informatie over therapie vindt u op www.voordeverandering.org. De kans op terugval neemt na de training af van 90% bij niets doen of 66% na een gebruikelijke behandeling naar 37% na een training MBCT. Mensen met drie of meer episodes hebben gewoonlijk -anders dan mensen met maximaal twee depressieve episodes- moeilijkheden in de jeugd ervaren, waarbij de eerste depressie al voeg in het leven optrad. Zowel wie zich op dit moment wel, als wie zich nu niet depressief voelt, heeft baat bij de oefeningen. We leren oefeningen die ons helpen anders om te gaan met gedachten en gevoelens.

Combinatietraining MBCT&MBSR

In de combinatietraining MBCT&MBSR oefenen deelnemers anders om te gaan met gedachten en gevoelens. Het MBCT- en het MBSR-programma zijn qua oefeningen vrijwel identiek. Het voornaamste verschil bestaat eruit dat mensen met een indicatie voor MBCT op depressie gerichte psycho-educatie krijgen en mensen met een indicatie voor MBSR algemene stresseducatie. Op de oefendag worden een paar uitstapjes gemaakt naar MBCL (mindfulness based compassionate living), ook wel bekend als de compassietraining.

Compassietraining (MBCL)

Voor wie gezond wil leren omgaan met pijn, stress of lijden op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. Wie al vertrouwd is met aandachttraining verdiept met dit programma de helende werking van mindfulness met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen.

De ongedwongen sfeer, de mildheid naar en acceptatie van wat is en hoe we zijn werken helend. We hebben doorgaans niet alleen last van de pijn, we lijden ook nog eens onder de weerstand ertegen. Zoals Jon Kabat-Zinn, de schrijver van het Mindfulness-programma, zegt: ‘Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel’.

Mindfulness Verdiepen en Mindful Communiceren (MVMC)

Voor mensen die een eerdere mindfulnesstraining hebben gevolgd en de beoefening willen voortzetten en willen verdiepen. De training biedt de mogelijkheid om mindfulness ook buiten de meditatiemat handen en voeten te geven. Daar waar velen zich op de mat al snel of na enige oefening thuis voelen, blijkt het vaak nog uitdagend mindfulness in te zetten zodra we in contact treden met anderen. De training reikt handvatten aan om mindful en authentiek te communiceren en de verbinding en relatie met onszelf en anderen verder te onderzoeken, te verdiepen en waar mogelijk te verbeteren.

Voor alle trainingen geldt

Investering: Gevraagd wordt om elke dag tijd (ca. een uur) te besteden aan oefeningen. De ervaring leert dat hierdoor de positieve effecten toenemen.

Hoe: Zolang we te maken hebben met de coronaregels is het aantal deelnemers op Achter de Broeken maximaal 5, zodat we makkelijk voldoende afstand kunnen houden, wassen we onze handen bij binnenkomst met zeep en zeggen we af bij koorts, hoesten of niezen. Wil je een groep aanmelden dan bepalen we in overleg het aantal deelnemers, tijd en plaats.

Waar: Praktijk Voor de verandering..., Achter de Broeken 12, 7963 PP Ruinen. Parkeren bij nr. 12A.

Aanmelden: via 0522-724733 of wilvandenberg@live.nl

Kosten: voor mensen die de training buiten de therapie om doen: € 545 voor MBCT en € 337,50 voor MVMC, inclusief oefenmateriaal. Sommige verzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering, waarbij het eigen risico intact blijft. Soms vergoeden werkgevers of het UWV (een deel van) de kosten, omdat ze u graag gezond aan het werk zien. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op de WMO-gelden van de gemeente.

Cat 1. trainer, lid VMBN: Wil van den Berg


Mindfulnessretraite Zelfcompassie

vrijdagavond 25 t/m zondagmiddag 27 november 2022


hoe stiller je wordt

hoe meer je kan horen

Thich Nhat Hanh


We verwennen onszelf dit stilteweekend, in de mooie natuur bij Allardsoog[1], met meditaties, bewegen in aandacht en wandelingen over de hei en door het bos. We staan stil bij wat we ervaren. We luisteren naar de natuur en naar het lichaam. Naast loop- en zitmeditatie beoefenen we metta-meditatie.

Een weekend leven in aandacht, ontspanning en als het even kan in geluk. Ter ondersteuning hiervan beoefenen we de gehele retraite het stilzwijgen. We onthouden ons een weekend van lezen, schrijven en ons mobieltje. In een veilige omgeving bieden Sietske en Wil zorgvuldige ondersteuning.

Begeleiding

De retraite wordt begeleid door Sietske Russchen en Wil van den Berg, cat.1 trainers MBSR, MBCT en MBCL. De begeleiding wordt gegeven op basis van dana (vrijgevigheid). Aan het eind van de retraite is er de gelegenheid om een financiële bijdrage te geven voor de begeleiding die je ontvangen hebt.

Praktische informatie

Dit weekend is inclusief overnachting, vegetarische maaltijden op zaterdag en zondag, koffie en thee. De retraite begint vrijdag om 19.00 uur en we sluiten op zondag rond 16.00 uur af. Bed- en badlinnen kun je zelf meenemen of huren bij NIVON Allardsoog. Aantal deelnemers: 12 tot 20.

Prijs: € 180 voor Nivon leden en € 240 wanneer je geen lid bent van het Nivon (exclusief dana voor de begeleiding). Voor € 40,00 ben je een jaar Nivonlid.

Wil je meedoen of ben je geïnteresseerd dan stemmen we graag met je af of ons aanbod je past

Wil van den Berg: www.voordeverandering.org, wilvandenberg@live.nl of 0522 724733.

Sietske Russchen: www.sietskerusschen.nl, sietskerusschen@hetnet.nl of 0516 541464 of 06 25260659.

Aanmelden

allardsoog@nivon.nl (telefoon 088-0990971)


stilte is niet de afwezigheid van iets

het is de aanwezigheid van alles

John Grossmann


[1] Allardsoog ligt op het Drieprovinciënpunt van Drenthe, Groningen en Friesland, vlakbij Bakkeveen.

Het adres is: Jarig van der Wielenwei 42, 9343 TC Een-West. E-mail: allardsoog@nivon.nl