Mindfulness in Drenthe

MBCT - MBSR - MBCL
Wil van den Berg - T 0522-724733
GZ-psycholoog BIG, cat. 1 trainer, lid VMBN

Aandachttraining

Aandachttraining leert ons op een milde, open, accepterende manier opmerken wat we op het moment waarnemen: wat we horen, zien, denken, voelen, proeven en ruiken en of we dit nu prettig, minder prettig of neutraal vinden.


Effecten

Door in het hier en nu te leven zijn we ons bewust van wat doorgaans aan ons voorbijgaat, verbeteren we onze concentratie en brengen we onszelf tot rust.

We zijn ons bewust van onze gedachten als gedachten, van onze emoties als emoties en we zetten ze even opzij. Zo creëren we ruimte om pro­blemen op een andere manier te bezien en tot nieuwe inzichten te komen. Met vaak als resultaat dat de gebeurtenissen en de stemmingen en emoties die erbij horen, zachter worden, minder fel en pijnlijk, en uiteindelijk minder belangrijk. We verzachten onszelf en laten oude dingen los, omdat we leven in het hier en nu.  

Accepterende aandacht voor opgebouwde moeheid, onverwerkt verdriet, frustraties of spanningen werkt helend, ruimtescheppend en bevrijdend.

We gaan makkelijker om met vergankelijkheid, veranderlijkheid en onbeheersbaarheid.

We ontdekken wat we zelf kunnen doen om de kwaliteit van ons soms pijnlijke of hopeloos lijkende leven te verbeteren. De mogelijkheden tot verbetering of verruiming die er blijken te zijn geven nieuwe zin aan het bestaan.

In een moeilijke situatie komen we snel tot onszelf en leiden we onze adem, gevoelens en gedachten in goede banen. We bepalen vervolgens rustig op een nuchtere manier hoe we op de situatie reageren.

Voor wie?

Aandachtgerichte Stressreductie (MBSR)

Voor iedereen die wil werken aan rust, helderheid en stabiliteit door te leven met aandacht in het hier en nu. Met vriendelijke aandacht voor innerlijke en uiterlijke ervaringen leren we met het hoofd en met het hart te kijken.

Voor werkers in de gezondheidszorg. Een grote mate van opmerkzaamheid helpt om in te spelen op verbale en nonverbale signalen. Vriendelijke aandacht relativeert en ondersteunt ons empathisch vermogen. Aandacht zorgt voor zelfinzicht.

Voor mensen met stress- en burnoutklachten, met chronische pijn, mensen die veel piekeren, met slaap- of concentratieproblemen, mensen die ‘uitbehandeld’ zijn en voor wie niets meer lijkt te helpen.

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (MBCT)

Voor wie te maken heeft met terugkerende (manische) depressies en angst. Na minstens drie depressieve episodes vergoedt de zorgverzekeraar deze training als onderdeel van therapie vanuit het basispakket. Informatie over therapie vindt u op www.voordeverandering.org. De kans op terugval neemt na de training af van 90% naar 37%. Zowel wie zich op dit moment wel, als wie zich nu niet depressief voelt, heeft baat bij de oefeningen. We leren oefeningen die ons helpen anders om te gaan met gedachten en gevoelens.

Compassietraining (MBCL)

Voor wie gezond wil leren omgaan met pijn, stress of lijden op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. Wie al vertrouwd is met aandachttraining verdiept met dit programma de helende werking van mindfulness met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen.

De ongedwongen sfeer, de mildheid naar en acceptatie van wat is en hoe we zijn werken helend. We hebben doorgaans niet alleen last van de pijn, we lijden ook nog eens onder de weerstand ertegen. Zoals Jon Kabat-Zinn, de schrijver van het Mindfulness-programma, zegt: ‘Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel’.

Investering: Gevraagd wordt om elke dag tijd (ca. 45-60 minuten) te besteden aan oefeningen. De ervaring leert dat hierdoor de positieve effecten toenemen.

Hoe en wanneer:

De trainingen bestaan uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een oefendag in stilte in een groep van 6-8 deelnemers.

Wil je een groep aanmelden dan bepalen we in overleg de data.

De eerstvolgende training MBSR&MBCT: woensdagmiddag 30 oktober, 6 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december 2019 van 13.30 tot 16.00 uur. De datum voor de oefendag, een zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur, spreken we met elkaar af.

De eerstvolgende compassietraining: maandagavond 7, 14 en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november en 2 december 2019 van 19.00 - 21.30 uur. De datum voor de oefendag, een zaterdag van 9.30 tot 15.30 uur spreken we met elkaar af.

Waar: Praktijk Voor de verandering..., Achter de Broeken 12, 7963 PP Ruinen

Aanmelden: via 0522-724733 of wilvandenberg@live.nl

Kosten: € 495 inclusief oefenmateriaal. Sommige verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een deel van een mindfulnesstraining door een cat. 1 trainer, lid van de VMBN. Het eigen risico blijft dan intact. Soms vergoeden werkgevers of het UWV (een deel van) de kosten, omdat ze u graag gezond aan het werk zien. In andere gevallen betaalt u de kosten zelf.

Cat 1. trainer, lid VMBN: Wil van den Berg